Mors Kodları-Askeri Liseler ve Hava Harp Okulu için başvuru koşu

                      ALS (Askeri Liseler Sınavı)

BAŞVURU KOŞULLARI

·       Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

·       En fazla 16 yaşında olmak,

·       En az 13 yaşında olmak,

·       Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş ve boy (ayakkabısız) aşağıda belirtilen sınırlar içinde bulunmak,

Yaş
 En az boy/kilo
 En fazla boy/kilo
 
13
 140,5 cm/ 30 kg
 171,5 cm/ 67,45 kg
 
14
 146,5 cm/ 34,2 kg
 178,5 cm/ 72,8 kg
 
15
 152,5 cm/ 39,5 kg
 182,5 cm/ 77,6 kg
 
16
 158 cm/ 44,9 kg
 185 cm/ 80,8 kg
 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından sınav yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Öğretmenler Kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta 2 yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir.),

Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askeri liseler için en az 3.50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3.00 olmak (Şehit ve vazife malûlü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları/öz kardeşleri ile muvazzaf veya emekli subay/astsubay çocuklarında belirtilen okul bitirme derecesi aranmaz. Bu adayların Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları yeterlidir.)

BAŞVURMA İŞLEMLERİ:

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oturanlar Bedrettin Demirel Cad. No: 101 Lefkoşe-KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden) 2003-ALS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve Aday Bildirim Formlarından (1, 2, 3) oluşan başvuru evrakını, belli bir ücret karşılığında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını, Ad ve Soyadlarını vermeleri yeterli olacaktır. Adaylar bankadan iki nüsha banka dekontunu alacaklar, birini Başvurma Belgesine ekleyecekler, diğerini saklayacaklardır. Başvurma Belgesine banka dekontunu eklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, bu kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesinin Kayıt Kartındaki ilgili alanı okullarına onaylatacaklar, daha sonra bu belgeyi sınav ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren Banka Dekontu ve Aday Bildirim Formları (1, 2, 3) ile birlikte müracaat tarihi mesai bitimine kadar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine onaylatarak teslim edeceklerdir. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinde belgeyi teslim alan görevli tarafından onaylanan Aday Fişi adaya geri verilecektir. Başvurular adayın velisi tarafından da yapılabilecektir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ:

Yazılı sınav sonuçları, Mayıs ayının son haftasında adayların adreslerine gönderilecek olan sınav sonuç belgesiyle bildirilecektir. Bu belgede adayların testin her iki bölümüne ait doğru ve yanlış cevap sayıları, Ağırlıklı Standart Puanı, Özel Durum Puanı ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. Ayrıca baraj puanını geçip, 2. aşamaya çağrılacak adaylara gerekli diğer evraklar ilgili Kuvvet Komutanlıklarının Kayıt-Kabul Başkanlıkları tarafından gönderilecektir.

Yazılı Sınav da belirlenen baraj puanını aşan adaylar, adreslerine gönderilecek evraklarda belirtilen gün ve saatte, diğer seçim aşamalarına katılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıkları Sınav Merkezlerine çağrılacaklardır. 2. aşamaya gelecek olan adaylar, ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından kendilerine gönderilecek mektupta yer alan belgeleri eksiksiz olarak yanlarında getireceklerdir.

Yazılı Sınavda belirlenecek baraj puanını aşan tüm adaylar, okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Baraj puanını aşan adaylar, belirlenen tarihte ilgili Kuvvet Komutanlıkları Sınav Merkezlerinde yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikomotor Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler aşağıdadır:

Test Türü1.
  Grup Barajı (13-14 Yaş)
 2. Grup Barajı (15-16 Yaş)
 
400 m. Koşu
 85 saniye
 80 saniye
 
Durarak Uzun Atlama
 160 cm.
 170 cm.
 
Mekik (1 dakika)
 20 tekrar
 25 tekrar
 
Barfikste Kol Çekme
 1 tekrar
 2 tekrar
 
 

Koşu testinde başarısız olan veya koşu testinde başarılı olup diğer testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenir.

Psikomotor Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

El-göz-ayak koordinasyonunu ölçmek amacıyla uygulanan özel bir testtir. Eleme yapılmaz, alınan puan mülakatta veri olarak kullanılır.

Mülakat

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek, elde edilen bilgiler Psikomotor test sonuçlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilir. Yetersiz bulunan adayların sağlık muayenesinden geçmesi istenmez.

Sağlık Muayenesi

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için uygulama:

Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda "Sağlam, Askeri Öğrenci Olur." kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama:

Mülakatı da geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir. Muayene sonucunda "Sağlam, Askeri Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir." raporu alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre "Asil" ve "Yedek" adaylar belirlenir.

Komisyonları yanlış bilgilendirmeleri sonucu Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikomotor Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarına giren ve sınavlarda başarılı olarak askeri liseyi veya astsubay hazırlama okulunu asil ve yedek aday olarak kazansalar bile, kayıt işlemleri yapılmamaktadır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, başvuru için gerekli koşulları ve askeri öğrenci olmaya engel durumları tespit edilen askeri lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !